Who are we

БОАЖЯ-ны харьяа Байгаль орчин, уур амьсгалын сан (БОУАС) –ийн Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж (УАӨТХН) нь  НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн хэрэгжилтийн тайлагнах буюу уур амьсгалын өөрчлөлтийн Үндэсний тайлан илтгэлүүд, “Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Монгол улсын оруулах үндэсний зорилтот хувь нэмэр” (ҮЗХН-2015) зэрэг бодлогын болон судалгааны баримт бичгүүдийг боловсруулах, улмаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн уялдааг ханган ажиллах чиг үүрэгтэйгээр 2015 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мөн Уур амьсгалын өөрчлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь Уур амьсгалын ногоон сангийн Үндэсний зохицуулагчийн ажлын албын үүргийг гүйцэтгэн ажилладаг болно. 

 

 

Mission Statement

To ensure effective and efficient allocation of funds for the protection and rehabilitation of natural areas most valuable to human and wildlife well-beings, and sustainable utilization of its resources based on robust findings of environmental and field surveys, and through innovative technological applications and enhanced non-governmental participation in the monitoring policy implementations by raising public awareness and knowledge on
environmental education and policies.

Ноён Х.Ганбаатар
БОАЖЯ, БОУАС
Захирал
[email protected]

Ноён З.Батжаргал
IPCC, GCF, MET
National Focal Point UNFCCC
[email protected]

Хатагтай Д.Саруул
БОАЖЯ, БОУАС, УАӨТХН
Менежер
[email protected]

Хатагтай Э.Санаа
БОАЖЯ, БОУАС, УАӨТХН
Хүлэмжийн хийн тооллогын мэргэжилтэн
[email protected]

Ноён П.Золбаяр
БОАЖЯ, БОУАС, УАӨТХН
Хүлэмжийн хийн тооллогын мэргэжилтэн
[email protected]

Ноён Н.Доржзодов
БОАЖЯ, БОУАС, УАӨТХН
Хүлэмжийн хийн тооллогын мэргэжилтэн
[email protected]

Хатагтай Б.Тэгшжаргал
БОАЖЯ, БОУАС, УАӨТХН
Хүлэмжийн хийн тооллогын мэргэжилтэн
[email protected]

Хатагтай Ш.Гэрэлмаа
БОАЖЯ, БОУАС, УАӨТХН
Хүлэмжийн хийн тооллогын мэргэжилтэн
[email protected]

Хатагтай Н.Сэргэлэнсүрэн
БОАЖЯ, БОУАС, УАӨТХН
Санхүү, оффис хариуцсан мэргэжилтэн
[email protected]

Хатагтай Л.Отгонцэцэг
БОАЖЯ, БОУАС
Хамтарсан кредит олгох механизм, Нарийн бичиг
[email protected]

Хатагтай Ш.Аминзул
БОАЖЯ, БОУАС
Хамтарсан кредит олгох механизм, Нарийн бичиг
[email protected]

Ноён Г.Сандагдорж 
БОАЖЯ, БОУАС
Мэргэжилтэн
[email protected]

Хатагтай До.Отгонцэцэг
БОАЖЯ, БОУАС
Мэргэжилтэн
[email protected]

Хатагтай Да.Отгонцэцэг
БОАЖЯ, БОУАС
Мэргэжилтэн
[email protected]

Хатагтай Г.Одончимэг
БОАЖЯ, БОУАС
Санхүү, нягтлан
[email protected]

 

Хүсэлт илгээх