Монгол-Японы Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж байгаа Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын талаар, УАӨ-ийг сааруулах, хүлэмжийн хийг бууруулахад хувь нэмрээ оруулан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй төр, хувийн хэвшлийн байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, сурталчлах олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх зорилгоор энэхүү танилцуулга нэвтрүүлгийг Даян Дэлхийн Байгаль Орчин Стратеги Судлалын хүрээлэн, МҮОНРТ-тэй хамтран бүтээв.

Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын хүрээнд хэрэгжиж буй төслүүд болон бусад арга хэмжээнүүдийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн энд дарж авна уу.