Тендерийн урилга

Огноо: 2019.06.04

 

Тендер шалгаруулалтын нэр: Монгол орны нэн ховор амьтад, махчин, шувуудыг хамгаалах, судлах

Тендер шалгаруулалтын дугаар: БОАЖЯ/20190618

 

1.     “Уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилтийг сааруулах” төсөл нь Монгол орны нэн ховор амьтад, махчин, шувуудыг хамгаалах, судлах зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2.     Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Монгол орны нэн ховор амьтад, махчин, шувуудыг хамгаалах, судлах болно.

3.     Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ.

Ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцох боломжтой эсэх: Зөвшөөрөхгүй

4.     Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019 оны 06 дугаар сарын 7-ны өдрийн 17 цаг 30 минут хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2019 оны 06 дугаар сарын 13 өбый-ны өдрийн 17 цаг 30 минут-ын дотор ирүүлнэ үү.

 Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо, Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/2, Засгийн    газрын 2-р байр, 402а,

  Утас: 51-261726, Факс