Ойлгоё-Хүндэлье. Хүчирхийллийн эсрэг хамтдаа гэрэлтүүлнэ

 

Та гэр бүлээ сонсдог уу!!!